ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ + INTERNET:

ECONOMY+
20/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • Σταθερή Τηλεφωνία
 • UP-Link 3 Mb/s
 • DOWN-Link 3 Mb/s
 • Ενοικιάστε ένα δρομολογητή WiFi – 0€
 • Τιμή σύνδεσης – 50€
CLASSIC+
30/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • Σταθερή Τηλεφωνία
 • UP-Link 10 Mb/s
 • DOWN-Link 10 Mb/s
 • Ενοικιάστε ένα δρομολογητή WiFi – 0€
 • Τιμή σύνδεσης – 50€
Best seller
COMFORT+
40/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • Σταθερή Τηλεφωνία
 • UP-Link 20 Mb/s
 • DOWN-Link 20 Mb/s
 • Ενοικιάστε ένα δρομολογητή WiFi – 0€
 • Τιμή σύνδεσης – 50€
PREMIUM+
55/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • Σταθερή Τηλεφωνία
 • UP-Link 30 Mb/s
 • DOWN-Link 30 Mb/s
 • Ενοικιάστε ένα δρομολογητή WiFi – 0€
 • Τιμή σύνδεσης – 50€
ULTRA+
104/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • Σταθερή Τηλεφωνία
 • UP-Link 50 Mb/s
 • DOWN-Link 50 Mb/s
 • Ενοικιάστε ένα δρομολογητή WiFi – 0€
 • Τιμή σύνδεσης – 100€