ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ

ECONOM
15/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 10 Mb/s
 • DOWN-Link 10 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης – 50 €
CLASSIC
25/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 20 Mb/s
 • DOWN-Link 20 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης - 50€
Best Seller
COMFORT
35/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 40 Mb/s
 • DOWN-Link 40 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης – 50 €
PREMIUM
50/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 60 Mb/s
 • DOWN-Link 60 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης – 100 €
ULTRA
99/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 100 Mb/s
 • DOWN-Link 100 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης – 150 €
EXTRA
120/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 150 Mb/s
 • DOWN-Link 150 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης – 150 €
ADVANCED
150/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 200 Mb/s
 • DOWN-Link 200 Mb/s
 • Τιμή σύνδεσης – 150 €
Όλες οι παρακάτω τιμές είναι ανά μήνα χρήσης. Το τέλος εγκατάστασης ισχύει για κάθε πακέτο. Το ποσό αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την τοποθεσία του σπιτιού σας και την πολυπλοκότητα της υποδομής σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ INTERNET

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την κατασκευή του δικτύου, καθώς και την πιο σύγχρονη τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, ανάλογα με την ζώνη κάλυψης . Είμαστε πρώτοι στην Κύπρο που παρέχουν άμεση σύνδεση στο Internet μέσο οπτικών ινών για τους συνδρομητές ή στο δίκτυο GBT Ethernet. Στην ραδιοζώνη, για την σύνδεση χρησιμοποιείται εξοπλισμός TDD πρόσβασης ο οποίος διασφαλίζει ψηλό επίπεδο υπηρεσιών:

 • Ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες από 5Mbps έως 100Mbps
 • Κανάλι ισορροπημένης ημιαμφίδρομης επικοινωνίας
 • Μόνιμη σύνδεση στο Internet χωρίς πληρωμή για το χρόνο σύνδεσης και traffic
 • Δεν χρειάζεται τηλεφωνική γραμμή
 • Επιπρόσθετες χρήσιμες υπηρεσίες
 • Πλήρη χαρακτηρισμένο προσωπικό λογαριασμό
 • Υποστήριξη στα Eλληνικά